postheadericon Volunteers / Voluntari

One of the major goals of YFU Moldova is to support exchange students and host-families during the year. In order to accomplish our goal with the entry into the Republic of Moldova every exchange student gets a personal support person who is a YFU volunteer and a former exchange student. The support person’s aim is to build a trustful relationship between him, the exchange student and the host-family. The responsibility of him/her is to visit the host-family, the exchange student, to keep in touch with him and to help in a conflict situation if it should occur. Beside the support person there is also a regional contact person to whom all the exchange students can go to.

VOLUNTEERINGBenefits of Volunteering

Volunteering with YFU Moldova, opens the door to rewarding experiences and great benefits.

You have the opportunity to change the lives of Moldovan teenagers by sharing your personal stories about your exchange to new students and through this contribute to the cultural education of youth. Wouldn’t it be great to get to know teenagers just like you?! Teenagers, who are adventurous, eager to learn, want to make a difference and are thinking about the future?!

 

Increasing your understanding of family dynamics in Moldova and international cultures by working with foreign exchange students and their host families allows you to aid your community in broadening their cultural awareness. By this you will learn more about yourself and have the chance to support and guide students and their families.


As a YFU volunteer you will have lots of opportunities to meet interesting people and enlarge your circle of acquaintances. You can make new friends with fellow YFU volunteer and staff and work together with them.

Making a significant contribution to improve cultural awareness and international understanding is possible with your help!

Volunteer Opportunities

YFU Moldova volunteers support students, families, programs, and other volunteers in different ways.

As a YFU volunteer you can choose from a number of opportunities to suit your interests, needs and schedule. We offer you the choice of volunteering for a volunteer position or for specific tasks:

·         Conduct student orientations

·         Make community presentations

·         Problem-solve with international students and their host families

·         Arrange social activities

·         Other tasks what comes to your mind

There is truly a place for everyone with YFU Moldova. The hours and locations are flexible and you can volunteer for some tasks without ever leaving your home.

YFU also gives you the freedom to promote programs in creative ways in your own community. Volunteer as a team, individually, or with a friend or family member. In addition, YFU provides all the training and tools you need.

Thousands of volunteers and a small staff make the YFU program happen worldwide. Our volunteers are young and old, men and women, students and teachers, busy professionals and retirees. But one thing that ties them together is their drive and motivation for our organization.
----------------------------------------------

VOLUNTARIAT


Beneficiile voluntariatului


În cadrul YFU Moldova, voluntariatul îţi oferă oportunităţi pentru acumularea experienţei personale. Aveţi posibilitatea de a schimba direct viaţa adolescenţilor din Moldova prin schimbul de experienţă, prin a povesti experienţele tale personale din anul de schimb unor elevi care doresc sa participe la program. Vei contribui enorm la educaţia culturală a tinerilor energici, dornici de carte, care se gândesc la perspectivele şi viitorul lor să devine o persoană ca tine!

 

Creşterea perceperii tale a dinamicii familiale în Republica Moldova şi a culturilor internaţionale prin colaborarea cu elevi de schimb şi familiile lor gazdă vă permite să ajutaţi comunitatea în care trăiţi în extinderea gradului de conştientizare a culturii personale. Astfel, vei afla şi mai multe despre tine şi ai şansa să sprijini şi să îndrumi elevii veniţi din străinătate şi familiile acestora.

Ca voluntar YFU vei avea o mulţime de posibilităţi de a întâlni oameni interesanţi şi de a mări cercul tău de cunoştinţe. Îţi poţi face noi prieteni şi poţi lucra şi colabora împreună cu voluntarii YFU.

Numai cu ajutorul tău este posibilă o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea cunoştinţelor culturale şi a înţelegerii internaţionale!


Oportunităţi de voluntariat


Voluntarii YFU Moldova sprijină elevi, familii, programe, şi alţi voluntari în moduri diferite.

 

Ca voluntar YFU,  poţi alege dintr-o serie de oportunităţi, ceea ce ţi se potriveşte după interese, necesităţi şi program. Va oferim şi posibilitatea de a alege sarcini specifice:


• să participi ca trainer la seminarele de orientare pentru viitorii elevi de schimb
• să reprezentaţi organizaţia
• să susţineţi şi să rezolvaţi probleme ale studenţilor internaţionali şi familiile lor gazdă
• să organizaţi activităţi sociale
• şi alte sarcini ce vă vin în minte


Există cu adevărat un loc pentru toată lumea - YFU Moldova! Orele şi locaţiile sunt flexibile şi puteţi voluntar pentru anumite sarcini, fără a lăsa vreodată casa ta.


De asemenea, YFU, îţi oferă libertatea de a promova programe în moduri creative pentru comunitatea ta ca co-echipier, individual, cu un prieten sau membru de familie. În plus, YFU îţi oferă toate materialele de care ai nevoie.


Mii de voluntari şi alt personal mai mic fac programul YFU să fie la nivel mondial. Voluntarii noştri nu au o anumită vârstă sau ocupaţie profesională. Dar un singur lucru îi uneşte: motivaţia pentru organizaţia noastră!

 

 

Daca ai dorinta sa fiu voluntar, amplica la oficiul YFU MOLDOVA!